Farabi Programı Kapsamında Gidecek TRÜ Öğrencilerinin Dikkatine

26 Nisan 2019 Cuma

Kazanan Öğrencilerin Dikkatine;
Farabi Programı kapsamında farklı bir üniversiteyi kazanan Trabzon Üniversitesi öğrencilerinin aşağıda istenen belgeleri 9 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar evrakları getirmeyen veya bu tarihten sonra getirilen evraklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
1. Öğrenim Protokolü dosyasına alacak olduğunuz derslerin eşleştirmelerinin yapılması, bölüm koordinatörü ve tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Bu belgeden 4 adet doldurulmalıdır. Bu belgelerden biri imzalar sonrasında aday tarafından bölüm sekreterliğine verilmeli, kalan 3 belge Dış İlişkiler Ofisi’ne getirilmelidir. Her bir belge ıslak imzalı olmalıdır. Fotokopi belgeler kabul edilmeyecektir. Dosyada yer alan tüm bilgilerin bilgisayar ortamında girilmesi gerekmektedir. Karşı üniversitenin kurum ve bölüm koordinatörlerine ilgili üniversitelerin web sayfalarından ulaşabilirsiniz. Karşı taraftaki üniversitelerin derslerine bölümlerin bilgi paketlerinden ulaşabilirsiniz; ulaşamadığınız taktirde kazandığınız üniversitenin Farabi koordinatörlüğünü arayarak yardım isteyebilirsiniz.

2. Formlar kısmında yer alan Öğrenci Başvuru Formundan 2 adet doldurmanız gerekmektedir. Lütfen tüm bilgileri bilgisayar ortamında doldurarak fotoğrafı ofise gelmeden yapıştırınız. Yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteye gitmiyorsanız Dil Yeterliği kısmını doldurmanıza gerek yoktur. Belgeyi önce kendiniz, sonra bölüm koordinatörüne imzalatmalısınız. Bölüm koordinatörlerinin kimler olduklarına web sitemizden erişebilirsiniz.

3. Bir adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4. Formlar kısmında yer alan SGK Taahhütnamesinden bir adet doldurup imzalamanız gerekmektedir.
5. Formlar kısmında yer alan Öğrenci Yükümlülük Belgesinden bir adet doldurmanız gerekmektedir. Eğer Ziraat Bankası hesabınız yok ise Söğütlü Şubesi'nden açtırabilirsiniz.

İlgili evraklar için evraklara formlar kısmından erişebilirsiniz.

Lütfen sorularınız için farabi@trabzon.edu.tr adresine yazınız.