Farabi Bölüm Koordinatörleri

Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Arş. Gör. Şenay DELİMEHMET DADA
senaydm@gmail.com
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Doç. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU
aysegulseyihoglu@gmail.com
Güzel Sanatlar Eğitimi
Öğr. Gör. İsmail ERASLAN (Müzik Öğrt.)
ismaileraslan@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Zümrüt ŞEN (Resim-İş Öğrt.)
zumrutsen@trabzon.edu.tr
Eğitim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOCA
fkoca@trabzon.edu.tr
Bilgisayar ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Esra KELEŞ
esrakeles1461@hotmail.com
Yabancı Diller Eğitimi Arş. Gör. Dr. Bilal KARACA
karaca.bilal@hotmail.com
Temel Eğitim Doç. Dr. Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU
tiskenderoglu@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Meral B. ERGİŞİ
besgenmeral@gmail.com
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇEKMEZ
erdemcekmez@yahoo.com
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğr. Gör. İlkay Canan OKKALI
icanikli@ktu.edu.tr
Heykel Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
csonay@ktu.edu.tr
Fotoğraf Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
csonay@ktu.edu.tr
Hukuk Fakültesi
Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Ercan SARICAOĞLU
esaricaoglu@trabzon.edu.tr
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Doç. Dr. Hamit CİHAN
hamitcb@trabzon.edu.tr
Spor Yöneticiliği Doç. Dr. Akın ÇELİK
akincelik@trabzon.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Doç. Dr. İdris YILMAZ
idrisyilmaz@trabzon.edu.tr
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI
cigdem.basfirinci@gmail.com
Gazetecilik Dr. Öğr. Üyesi Esin AYGÜN
esinaygn@gmail.com
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Dr. Öğr. Üyesi Ali FİDAN
alifidan@trabzon.edu.tr
Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Dr. Öğr. Üyesi Barış Kerem BAHAR
bkbahar@hotmail.com